Historie

Na eerst verscheidene jaren ervaring te hebben opgedaan bij een collega in het dorp besloot Hendrik ten Hoopen in 1921 dat het tijd was om voor zichzelf te beginnen. Hij begon een loodgietersbedrijf (Koperslager) aan de Nieuwstraat te Neede. In de beginjaren van het bedrijf werden er vooral werkzaamheden op het gebied van water, zink en koperwerkzaamheden verricht. In de loop der tijd kwamen hier steeds meer werkzaamheden bij: rioleringswerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, etc.

In 1955 werd de zaak voortgezet en verder uitgebouwd door Henk ten Hoopen (de zoon van Hendrik).
De werkzaamheden namen toen geweldig toe, mede door de ontwikkeling op het gebied van gas. Er werden gasleidingen aangelegd en de verkoop van gashaarden nam een gigantische toevlucht. Richting de 80-er jaren nam de opkomst van centrale verwarming met cv-ketels een geweldige toename. Dit resulteerde dan ook weer in toename van het personeelsbestand.

Begin 90-er jaren kwam de derde generatie ten Hoopen in het familiebedrijf te werken. Vanwege ruimtegebrek werd besloten om in 2007 te verhuizen naar de huidige lokatie aan de Nijverheidsweg. Waren het in de beginjaren de loodgieterswerkzaamheden, in de 50/60-er jaren de gaswerkzaamheden, dan zijn  het thans de duurzame werkzaamheden (zonne energie, warmtepomp, etc.) die aan populariteit blijven toenemen
(zie hiervoor op onze site onder de kop bespaarinstallateur).

In al die jaren is HTH Installatiebedrijf ten Hoopen echter steeds met de tijd meegegaan. Maar wat bij de start in 1923 gold, geldt heden ten dage nog steeds:

HET LEVEREN VAN EEN GOED STUK WERK TEGEN EEN NETTE PRIJS !!

Nieuwsberichten